Česká společnost bezkrevní medicíny/Czech Society of Bloodless Medicine

ARCHIV

Sympozia CSBM

Prof. Dr. Hans Gombotz

Patient Blood management - a new perioperative transfusion concept

stáhnout

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Krystaloidy a koloidy jako náhrada objemu

stáhnout

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Minimalizace krevních ztrát v porodnictví

stáhnout

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Hemostáza - současný pohled

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Historie alternativ ke krevní transfúzi

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Řízená hypotenze nově

stáhnout

I. Čundrle, H. Ondrášková, R. Gál, B. Stibor

Splanchnic perfusion during induced hypotension and ANH in spinal surgery

stáhnout

I.Čundrle, H. Ondrášková, H. Horálková

The effectiveness of a small dosage of tranexamic acid on perioperative loss of blood during a posterior spinal fusion

stáhnout

MUDr. Jiři Mach

Farmakologické prostředky krevní péče

stáhnout

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Efektivní hemostáza v neurochirurgii

stáhnout

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Poruchy koagulace a hyperstimulační syndrom

stáhnout

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Paušální deleukotizace: realita nebo fikce?

stáhnout

MUDr. Dagmar Seidlová

Použití hemostatik v bezkrevní medicíně

stáhnout

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Novoseven 10 let po, co dál?

stáhnout

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

Polytraumata v TC FN Brno 2010

stáhnout

MUDr. Petr Daněk

Rekuperace krve pomocí systému ORTHO P.A.S. po TEP

stáhnout

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Kardiochirurgie bez použití cizích krevních derivátů

stáhnout

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Akutní normovolemická hemodiluce u resekčních výkonů na játrech při anestezii s nízkým CVP

stáhnout

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Želatina v anesteziologii a intenzivní medicíně

stáhnout

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

Kyselina tranexamová u 20 000 krvácejících pacientů po úrazech (studie CRASG 2) z pohledu center v ČR a na Slovensku

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Co nového v bezkrevní medicíně?

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Intra- a pooperační sběr krve

stáhnout

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma?

stáhnout

Prim. MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Program záchrany krve 2008 v CKTCH Brno

Prim. MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Milníky hemoterapie v kardiochiurgii směřem k bezkrevní medicíně

stáhnout

Prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

Efektivní hemostáza při gynekologických operacích

stáhnout

MUDr. Ivan Herold, CSc.

Transfusion-Related Acute Lung Injury (TRALI)

stáhnout

MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D.

Umělá krev

stáhnout

MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D.

Exsanguinace

stáhnout

MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D.

Nová rizika allogeních krevních převodů

stáhnout

MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D.

Využití TEG během ATC

stáhnout

MUDr. Jaroslav Boudný, Ph.D.

Krvácení a intervenční radiolog

stáhnout

Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Život ohrožující poporodní krvácení – závažný, ale nikoliv neřešitelný stav

stáhnout

MUDr. Hana Horálková

Krvácení a chirurgické ošetření deformit páteře

stáhnout